Новости Слово Пастыря 

ПАСХА 2019

Дорогие братья и сестры во Христе!

Любовь Бога, что когда-то спасла мир, живёт сегодня в нас, чтобы и дальше спасать то, что Он безгранично возлюбил. Крест – это не символ, а прежде всего наше счастье: через Крест Христа мы обрели жизнь, а через наш собственный крест она освящается.
Желаю вам, дорогие, как можно глубже погрузиться в тайну Любви, в раны Иисуса и в радость Его Воскресения.

Дариуш Бурас

Администратор Атырауской Апостольской Администратуры

Сүйікті бауырларым!

Құдайдың махаббаты бір кездері әлемді құтқарды, ал бүгін осы махаббат әлемді кейін құтқару мақсатында жүрегімізде тұрады. Айқыш дегеніміз нышан емес, бірақ біздің бақытымыз, өйткені Мәсіхтің Айқышының арқасында біз құтқарылғанбыз, және біздің айқышымыз арқылы өміріміз әулиелікке жеткізіледі.
Бауырларым, мен сендерге Махаббатың құпиясына, Исаның зақымдарына және Оның Қайта Тірілуінің қуанышына терең батуға тілеймін.

Дариуш Бурас

Атырау Апостолдық Администратураның басшысы

Dear brothers and sisters in Christ!

The love of God that once saved the world, is living in our hearts to continue the great deal of Salvation of what he had loved forever.
The Cross is not a symbol, but our happiness: we had been redeemed through the Cross of Jesus, whereas through our own cross we are sanctified.
My friends, I wish you to go deeply into the mystery of Love, Christ’s wounds and joy of His Resurrection.

Dariush Buras

Administrator of Atyrau Apostolic Administration

Related posts

Leave a Comment