Новости Слово Пастыря 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! / МӘСІХТІҢ ТУЫЛУЫ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

Құрметті ағайындар!

 Құтқарушының келу кезеңі біз үшін өте ерекше уақыт болып табылады. Бұл – Құдайдың адамға айналуында ашылатын Махаббаттың ұлы сыйы туралы ойлау уақыт. Оның Аспан тағынан жер мекеніне түсуі арқылы адамгершіліктің тарихында ең ұлы құпиясы орын алды: Құдай адам болып келді. Ол бізге берілу үшін және бізді Өзіңе шақыруына келді.

Журегіңіз аса құрметті қонақты – Иса Мәсіхті – қабылдау үшін әрқашан  ашық болсын деп тілеймін. Оның туылуы өміріңізге жарық түсірсін, және махаббат пен бейбітшілік төге гөрсін.

Өз дұғаларымда сендерді Киелі Үштіктің – Құдай-Әке, Ұл және Киелі Рухтың, – шексіз махаббатына және Аса Киелі Мәриям Құдайтуушының қамқорлығына тапсырамын. 

МӘСІХТІҢ ТУЫЛУЫ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

Дариуш Бурас ә.

Апостолдық Администраторы

Дорогие братья и сестры!

Время ожидания появления Спасителя на свет – это особенное время для каждого из нас. Это время задуматься над великим даром Любви, который мы открываем в Воплощении Бога. В Его нисхождении к нам с Небесного трона в земную обитель свершилась величайшая тайнав истории человечества, что выходит за рамки нашего понимания: Бог стал человеком. Он пришел отдать Себя нам и призвать нас к Себе.

Пусть дом вашего сердца будет открыт, чтобы принять в нем драгоценного гостя – Младенца Иисуса. Пусть Его рождение осветит вашу жизнь, а Его присутствие наполнит вас любовью и миром.

В молитве вверяю вас безграничной Любви Пресвятой Троицы – Бога-Отца, Сына и Святого Духа, –  и отдаю под опеку Пресвятой Богородицы. 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

о.Дариуш Бурас                                                                                                      Апостольский Администратор

Related posts

Leave a Comment