С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! / МӘСІХТІҢ ТУЫЛУЫ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

Құрметті ағайындар!  Құтқарушының келу кезеңі біз үшін өте ерекше уақыт болып табылады. Бұл – Құдайдың адамға айналуында ашылатын Махаббаттың ұлы сыйы туралы ойлау уақыт. Оның Аспан тағынан жер мекеніне түсуі арқылы адамгершіліктің тарихында ең ұлы құпиясы орын алды: Құдай адам болып келді. Ол бізге берілу үшін және бізді Өзіңе шақыруына келді. Журегіңіз аса құрметті қонақты – Иса Мәсіхті – қабылдау үшін әрқашан  ашық болсын деп тілеймін. Оның туылуы өміріңізге жарық түсірсін, және махаббат пен бейбітшілік төге гөрсін. Өз дұғаларымда сендерді Киелі Үштіктің – Құдай-Әке, Ұл және Киелі Рухтың, – шексіз…

Read More

Mary did you know?

Mary did you know that Your baby boy would one day walk on water? Mary did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you’ve delivered, will soon deliver you Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where…

Read More

Знала ль ты, Мария?

Знала ль ты, Мария, что твоё Дитя Пойдёт по водам моря? Знала ль ты, Мария, что твоё Дитя Спасёт от зла и горя? Знала ль ты, что твоё Дитя Откроет нам Творца? Рождённый Сын тобою Вновь возродит тебя… Знала ль ты, Мария, что твоё Дитя Слепым дарует зренье? Знала ль ты, Мария, что в руке Его Душевных бурь смиренье? Знала ль ты, что Малыш твой Средь Ангелов ходил? И, склоняясь над Ним с любовью, Ты смотрела в Божий лик… Кто умер, Тот воскреснет вновь, И будет жить всегда, Хромой пойдёт,…

Read More